12 ก.ค. 2563
1,782 ครั้ง

กรมชลฯ เตือน น้ำในเขื่อนใหญ่ยังน่าห่วง เหตุฝนตกน้อย 'ประภัตร' ดันโครงการแก้ภัยแล้ง-วิกฤตโควิด ช่วยเกษตรกร

สุพรรณบุรี ประภัตรลุยแก้ภัยแล้งจัดโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรแก้วิกฤต Covid-19 ช่วยเกษตรกร
 
 
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนจากเจ้าหน้าที่ชลประทานสำนักงานชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมประมง ธ.ก.ส. กรมทรัพยากรน้ำ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมชี้แจงกับเกษตรกรทั้ง 10 อำเภอ จ.สุพรรณบุรี จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรแก้วิกฤต Covid-19 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
 
 
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ารัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงใยพี้น้องเกษตรกร และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 
 
 
ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำนา ซึ่งยอมรับว่าปีนี้มีปริมาณฝนตกเข้าเขื่อนน้อย ช่วงนี้น้ำในเขื่อนหลักมีไว้สำหรับอุปโภคบริโภคเท่านั้น ส่วนน้ำที่จะใช้นำนา หรือทำการเกษตรนั้นมีไม่เพียงพอ โดยชาวนาบางส่วนได้ทำการปลูกข้าวไปแล้ว และชาวนาอีกจำนวนมากไม่มีน้ำที่จะทำนา ชาวนาจึงมีความกังวลจากสภาวะฝนทิ้งช่วงมากว่า 2 เดือน ทำให้ไม่สามารถเริ่มปลูกข้าวได้ตามเดิมคือ 1 พ.ค. ซึ่งขณะนี้กลางเดือน ก.ค. แล้ว 
 
 
โดยกรมชลประทานชี้แจงว่าจะเหลือน้ำใช้อุปโภคบริโภค 30 วัน หากไม่มีฝนตกลงมา อีกทั้งกรมชลประทานขอความร่วมมือไม่เสี่ยงทำนา ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าต้นเดือน ส.ค. 63 จะมีฝนตก ซึ่งเกษตรกรที่ได้ทำนาไปแล้ว ถ้านาข้าวขาดน้ำจริงๆถึงขั้นต้นข้าวจะยืนต้นตาย ขอให้เกษตรกรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ชลประทานในพื้นที่ให้หาทางช่วยเหลือได้ทันที ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำนาของให้ชะลอเอาไว้ก่อน จนกว่าฝนจะตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
 
 
ซึ่งทางรัฐบาลและกรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งเสริมอาชีพทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม สามารถจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีตลาดรองรับ รวมกลุ่มวิสาหกิจอย่างน้อย 7 คน มีอัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไม่เกินกลุ่มละ 10 ล้านบาท หรือดอกเบี้ยล้านละ 100 บาท/ปี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 62 - 30 พ.ย. 65 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โดยการเลี้ยงโคขุน เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงไก่พื้นเมือง และปลูกขิ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ทางเลือกให้แก่เกษตรกรในช่วงวิกฤตภัยแล้ง
 
 
 
สามารถรับชมทางยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BAEe4w2uffE
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ