12 ก.ค. 2563
527 ครั้ง

ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ Next Gen World

ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ Next Gen World 
 
 
วันนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ Next Gen World ซึ่งมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
โดยเป็นโครงการที่พัฒนามาจาก โครงการเพาะกล้าน้อย ร้อยผืนป่า 12 สิงหามหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ผ่านกิจกรรมเยาวชนจิตอาสา เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ให้ความรู้การเพาะกล้าไม้ การปลูกต้นไม้ โดยใช้ภาพวาดธรรมชาติเป็นสื่อปลูกจิตสำนึก ในการปกป้องดูแลรักษาป่า สัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นมรดกโลกทรงธรรมชาติ ที่มีคุณค่าแก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป 
 
 
ทั้งให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยมีนักเรียนจากโรงเรียน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน รวม 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์,โรงเรียนบ้านทับลาน,โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก,โรงเรียนชุมชนบ้านทุงโพธิ์,โรงเรียนบ้านกม.80, โรงเรียนบ้านขุนศรี,โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น,โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์,โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย และโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี เข้าร่วมอบรม 
 
 
เพื่อสร้างเยาวชนเครือข่าย เยาวชนจิตอาสา ที่เป็นเยาวชนยุคใหม่ให้เป็นรูปธรรม ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งต้นไม้แลผืนป่านั้น คือชีวิตของทุกคน ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาไว้ให้ดีที่สุด
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ