13 ก.ค. 2563
650 ครั้ง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดจันทบุรี
 
วันนี้เวลา 16 นาฬิกา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์ พอ.สว จังหวัดจันทบุรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยปฎิบัติงาน ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย มีผู้มารับบริการ 52 คน โดยส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรค ระบบกล้ามเนื้อ ,ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินหายใจ 
 
นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ไปให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงแก่ราษฎรด้วยพร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร จากอำเภอต่างๆในจังหวัดจันทบุรี ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ และทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 4 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้น, โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด,โรคพนังกั้นหัวใจรั่ว และโรคกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน โดยทรงซักถามถึงอาการและการรักษา พร้อมมีพระวินิจฉัย ร่วมกับคณะแพทย์ และทรงพระกรุณาโปรดให้ส่งผู้ป่วยทั้ง 4 คน ไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้นักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานด้วยจากนั้นพระราชทาน ถุงพระราชทาน แก่นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 พร้อมพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว.และโล่ แก่อาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ 
 
ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 26 เมื่อปี 2513 ปัจจุบันมีสมาชิก 1 พัน 647 คน ประกอบด้วยแพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัคร มีการออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จำนวน 14 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการ 513 คน โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดจันทบุรีเฝ้า และมีพระดำรัส ชื่นชมสมาชิก พอ.สว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฎิบัติหน้าที่
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ