13 ก.ค. 2563
2,042 ครั้ง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 
วันนี้ เวลา 8 นาฬิกา 58 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วังเทเวศร์ การนี้เสด็จไปยังโต๊ะที่ตั้งเครื่องทองน้อย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป จากนั้นทรงถวายสังฆทาน และทรงประเคนเครื่องสังฆทานถวายพระครูภาวนาวิริยวัฒน์ พระอาจารย์อารยวังโส และพระสงฆ์อีก 9 รูป แล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ ที่อุปสมบทถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 13 กรกฎาคม 2563 จำนวน 11 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา 
 
ต่อจากนั้น เวลา 9 นาฬิกา 28 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงรอรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในการทรงบำเพ็ญพระกุศล โดยทรงปล่อยโค 1 คู่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ถวาย เพื่อนำไปมอบแก่นางประไพ แก้วดี เกษตรกรอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สำหรับเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์ในการเกษตร ภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 69 ตัว พร้อมกับทรงปล่อยพันธุ์ปลา 9 ชนิด ที่กรมประมงถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลากระแห, ปลาสร้อยขาว, ปลาแก้มช้ำ, ปลายี่สกไทย, ปลาโพง, ปลาชะโอน, และปลาบึก รวม 3 แสน 9 หมื่นตัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศ ให้อุดมสมบูรณ์
 
จากนั้น เวลา 10 นาฬิกา 17 นาที เสด็จออก ณ วังเทเวศร์ ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ,สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าหน้าที่เชิญไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2563 รวมถึงแจกันดอกไม้ ของพระบรมวงศานุวงศ์
 
 ต่อจากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอด ทั้งในด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข โดยทรงรับโครงการต่าง ๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์ฯมากมาย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทรงมีบทบาทและมีทรงส่วนร่วมในการส่งเสริม และดำเนินการด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม โดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทำให้ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562
 
จากนั้น เวลา 14 นาฬิกา 21 นาที เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล และองค์กรต่างๆ เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ อาทิ คณะองคมนตรี และภริยา, กรุงเทพมหานคร, สภากาชาดไทย, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ , โรงเรียนราชินี, มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ และมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร , บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ,สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, สมาคมแม่บ้านทหารบก , สมาคมภริยาทหารเรือ, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, สมาคมแม่บ้านตำรวจ ,โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุ, สภาการพยาบาล ,ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย , สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา, และกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น 
 
อนึ่ง ที่วังเทเวศร์ มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมนำแจกันดอกไม้ และสิ่งของต่างๆ ไปถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ อาทิ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) , มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ , รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ,ผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา , สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ,โรงเรียนราชินีบน ,โรงเรียนราชวินิต ,อธิบดี และข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ,บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ,เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ,มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ,มูลนิธิราชสกุลอินทรางกูร ,อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ,สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่ข่าวในพระราชสำนัก ในนามผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ