13 ก.ค. 2563
334 ครั้ง

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ แสงสว่างกลางใจพสกนิกร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข ที่ทรงมีพระเมตตา ประทานความช่วยเหลือราษฎรอย่างต่อเนื่อง

 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงมุ่งมั่นประกอบพระกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงสนพระทัยงานด้านสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข เป็นอย่างยิ่ง ด้วยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของราษฎร โดยเฉพาะผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฏรทุกพื้นที่ เพื่อประทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นโครงการ อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน หรือ Home Health Care 
 
ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยครอบครัวต่างๆ รวมถึงครอบครัวของนายแพง หูประโคน ที่ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ในการเสด็จไปทรงเยี่ยมครั้งนั้น นอกจากจะทรงรับทราบอาการ และรายงานการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยอย่างตั้งพระทัยแล้ว ยังทรงมีพระกรุณาช่วยวัดความดันโลหิต และทรงเจาะเลือด เพื่อตรวจค่าระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมทั้งได้ประทานกำลังใจ รวมถึงทรงมีพระปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วย ถึงแนวทางการดูแลรักษา ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ผู้ป่วย และครอบครัวเป็นล้นพ้น
 
ในปี 2544 ได้ประทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อตั้งกองทุนโรคมะเร็งในเด็กขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ15 ปี ที่ยากไร้ทั่วประเทศ และให้การสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งในเด็ก พร้อมประทานชื่อกองทุนนี้ว่า "กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ"ทั้งยังเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานอาสากาชาด บำรุงขวัญผู้ป่วย เป็นประจำทุกปี เพื่อประทานกำลังใจ แก่เหล่าอาสากาชาด ที่เสียสละทุ่มเททำงานมาอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ได้มีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อประทานกำลังใจ ตลอดจนแนวทางการต่อสู้กับโรค โดยทรงเน้นย้ำไม่ทอดทิ้งผู้ป่วย และยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
 
ด้วยพระเมตตา ที่ทรงมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตของราษฎรได้รับการดูแลและยกระดับขึ้นในทุกด้าน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ยังทรงรับโครงการต่างๆ ของสภากาชาดไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์ด้วย อาทิ กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย ,โครงการช่วยลดการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยในพระอุปถัมภ์ และอีกหลายโครงการ นับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ผสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ