13 ก.ค. 2563
1,238 ครั้ง

ปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ช่วย ปชช.สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ผ่านเกษตรทฤษฎีใหม่

กระทรวงแรงงาน ปิดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด - 19 ช่วยเหลือแรงงานตกงาน 1,101 คน เข้าทำงานในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ 30 ฟาร์ม 17 จัวหวัดทั่วประเทศ แรงงานสามารนำความรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ไปต่อยอดประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืน และเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 อีกกว่า 1 พันคน โดยอดีตแรงงานผีน้อยจากเกาหลีใต้ ยอมรับว่า สามารถวางแผนชีวิตในการทำเกษตรที่บ้านโดยไม่ต้องกลับไปทำงานที่ต่างประเทศอีก
 
 
จากสภาพพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (บ้านแม่ต๋ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ตาม "โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19" 
 
 
ผ่านมาเกือบ 1 เดือน พื้นที่ภายในฟาร์มตัวอย่างเปลี่ยนจากที่โล่งมาเขียวขจีไปด้วยพันธุ์พืช และแปลงนาข้าวขั้นบันได ตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่มีการให้ความรู้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ได้เรียนรู้จนสามารถปลูกพืชผัก ทำนา เลี้ยงปลา นอกจากได้ค่าจ่างรายวันตามโครงการวันละ 300 บาทต่อคนเป็น เวลา 60 วันแล้ว แรงงานที่เข้าร่วมโครงการในฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ต๋ำ ยังได้ทำงานต่อในระยะที่ 2 อีก 37 คน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีพระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ประชาชนมีรายได้ ลดรายจายและได้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
 
 
นายวิทยา ปงก๋าวงศ์ กลับจากทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ จากการไปเป็นแรงงานผีน้อยอยู่ 5 ปี นายวิทยา ยอมรับว่า หลังได้รับความรู้จากที่นี่ ไม่คิดจะกลับไปทำงานที่เกาหลีใต้อีกเลย เพราะสามารถไปต่อยอดทำการเกษตรที่บ้านสร้างรายได้ให้ครอบครัว
 
 
โดยแปลงปลูกมัน ปลูกผักและแก้วมังกรที่นายวิทยา ได้นำความรู้การเกษตรจากเกาหลีใต้มาผสมผสาน โดยใช้ถุงดำคลุมแปลงจะเก็บน้ำได้นาน ซึ่งนายวิทยา กำลังเตรียมเลี้ยงหมู เป็นรายได้เสริม โดยเชื่อว่าหากวางแผนชีวิตให้ดีก็จะมีชีวิตที่มีความสุขได้ 
 
 
นายวิทยา เก็บเงินจากการใช้แรงงานที่เกาหลีใต้ 5 ปีมาสร้างบ้านหลังใหม่ โดยไม่มีหนี้สิน ทำให้เขากับภรรยาตั้งใจไปรับจ้างตอนกลางวัน เช้าและเย็นดูแลแปลงเกษตรเชื่อว่าจะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน และกลายเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับแรงงาน 1,101 คนที่เข้าร่วมโครงการนี้ 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ