14 ก.ค. 2563
1,739 ครั้ง

สุดชื่นชม ครู-นักเรียนบนดอย ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ สร้างผลผลิต ไว้กินเองในโรงเรียน

คุณครูและเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย โรงเรียนในหุบเขาห่างไกลในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 
ช่วยกันไถนาเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวในพื้นที่นาขั้นบันไดบริเวณโรงเรียน แม้จะเหน็ดเหนื่อย แต่ทุกคนก็ตั้งใจช่วยกันอย่างเต็มที่เพราะอีกไม่นานทั้งหมดนี้จะกลายเป็นธนาคารอาหารให้กับทุก ๆ คนในโรงเรียน
 
ด้านนางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน บอกว่า นอกจากเด็ก ๆ จะได้เรียนหนังสือตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว พื้นที่ธรรมชาติของโรงเรียนยังเป็นห้องเรียนชีวิต ทั้ง ทำนา ปลูกข้าว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกผัก เพาะเห็ด โดยผลผลิตทั้งหมดจะนำเข้าโครงการสหกรณ์โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันและอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน
 
ที่สำคัญก็คือการลงมือปฏิบัติจริงยังเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของชีวิต เพราะเด็ก ๆ ที่นี่ ทั้งหมดเป็นลูกหลานชาวบ้านที่เป็นชาวนาและเกษตรกร จึงควรจะปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้
 
ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/cZwq1X1VuTs
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ