14 ก.ค. 2563
402 ครั้ง

ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ความว่า... 
 
 
"ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน และความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
 
 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ประชาชนชาวไทยยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนชาวฝรั่งเศสอย่างมั่นคง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอันเข้มแข็ง ที่จะต่อสู้ภัยคุกคามจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วโลก ข้าพเจ้ายังเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ด้วยความอุตสาหะ พยายามอย่างพร้อมเพรียงกันของทุกภาคส่วน เราจะสามารถควบคุมวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้ เพื่อประเทศของเราจะได้กลับคืนสู่ความเป็นปรกติสุข" พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ