24 ก.ค. 2563
452 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ความเจริญของบ้านเมือง ยุคหลัง ร.๕ ในภาพถ่ายโบราณจากฟิล์มกระจก

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พาชมนิทรรศการชุดฟิล์มกระจก เรื่องราวเหนือกาลเวลา ที่ ท่านผู้หญิงสิริกิตติยากร เจนเซ่น รับหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์
 
นำเสนอภาพชุดที่จะสะท้อนให้เห็นถึง การที่ประเทศไทยรับเอาอิทธิพลของตะวันตกเข้ามา ทำให้ประเทศไทยในยุคนั้น ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา มีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างและเชื่อมโยงระบบเส้นทางรถไฟ ซึ่งนำไปสู่ความเจริญในหลายด้าน
 
กิจการรถไฟแรกในสยาม มีสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงพัฒนาจนเสร็จสมบรูณ์ โดยเชื่อมโยงระบบและเส้นทางทั้งหมดให้เป็นโครงข่ายเดียวกัน
 
การสร้างทางรถไฟนี้ สะท้อนอิทธิพลของตะวันตกทั้งในเชิงกายภาพและแนวคิดอุดมคติ เห็นได้ชัดเจนจากการนำเข้าวัสดุ และวิทยาการจากตะวันตก เพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟ และยังสะท้องถึงความเป็นรัฐชาติ อันเป็นแนวคิดจากตะวันตก ที่เชื่อมหัวเมืองใหญ่น้อยเข้ากับเมืองหลวงอันเป็นศูนย์กลาง ทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่ขยายออกจากพระนคร
 
ศาลาเฉลิมกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทมาเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๔๗๖ ภาพชุดนี้เริ่มต้นด้วยภาพแบบจำลอง ภาพช่วงการก่อสร้าง และสร้างเสร็จ เปิดให้บริการ เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ของกรุงเทพมหานครในเวลานั้น
 
ทั้งหมดนี่คือเรื่องราวเหนือการเวลาบนฟิล์มกระจก ชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ๑ ในมรดกความทรงจำแห่งโลกของคนไทย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ