25 ก.ค. 2563
1,296 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก กมล แสนอิสระ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก กมล แสนอิสระ
 
วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปยัง วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก กมล แสนอิสระ ซึ่งถึงแก่ อนิจกรรม เนื่องจากอาการปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 สิริอายุ 71 ปี
 
พลเอก กมล แสนอิสระ เป็นบุตรของ จ่าสิบเอก สันติ และนางราตรี แสนอิสระ เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2492 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนเตรียมทหาร และเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 20 แล้วเข้ารับราชการทหาร ณ กองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ จากนั้นเข้าศึกษาหลักสูตรชั้นนายพันทหารราบ รุ่นที่ 34 โดยสอบได้คะแนนสูงสุดทุกวิชา และได้รับทุนไปศึกษาหลักสูตร ชั้นนายพัน ทหารราบ ของกองทัพบกสหรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ วิสัยทัศน์กว้างไกล ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเสมออยู่เสมอ จึงได้ตำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ เลขาธิการสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ,ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ,วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการ กองทัพไทย อัตรา จอมพล
 
ในปี 2548 พลเอก กมล ตำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยความมุ่งมั่น ในการบริหารโรงเรียน เพื่อสร้างนายทหารอาชีพ ที่เป็นทั้งนักรบ นักพัฒนา และสุภาพบุรุษ โดยได้สนองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันมาโดยตลอด
 
ทั้งนี้ พลเอก กมล เป็นผู้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกองทัพ และประเทศชาติมาโดยตลอด จึงได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุดที่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ด้านครอบครัว พลเอก กมล แสนอิสระ สมรส กับ นางชุมศรี แสนอิสระ มีบุตร 1 คน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ