25 ก.ค. 2563
973 ครั้ง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดชุมพร

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดชุมพร พร้อมกับทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนศรียาภัย
 
เวลา 18 นาฬิกา 35 นาที วานนี้  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนศรียาภัย ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนฯ  โดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันจัดตั้ง และดำเนินงาน ในการสร้างกระแสค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแก่สมาชิก ผ่านสื่อ และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ต่อเนื่องมา 7 ปี ส่งผลให้สมาชิกฯ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ตลอดจนมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวม
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่เปิดให้บริการมากว่า 1 ปี มีอาสาสมัครแกนนำ 20 คน หมุนเวียนมาให้บริการแก่สมาชิก เช่น การให้คำปรึกษาด้านการเรียน และความรัก, การจัดกิจกรรมสร้างสุข แบบพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน และกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย เช่น การร้อง เต้น เล่นดนตรี และการทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ได้แก่ เครื่องเก็บน้ำมันผิวน้ำกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องเก็บขยะบนผิวน้ำพลังงานแสงอาทิตย์, หมวกกันน็อคอัจฉริยะ และการสร้างภาพปะติดด้วยวัสดุธรรมชาติ
 
จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดชุมพรที่ได้ดำเนินโครงการ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมาตลอด 16 ปี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ปัจจุบันจังหวัดชุมพรได้รับรางวัลจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน ในกลุ่มดีเด่น ระดับภาคใต้ ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และมีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 6 ถึง 24 ปีเข้าร่วมเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน คิดเป็นร้อยละ 96.30 มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา 17 ชมรม, ในชุมชน 18 ชมรม และในสถานประกอบการ 10 ชมรม
 
ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำ และกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชุมพร ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก พร้อมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข หรือจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
 
จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมกับทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 10
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ