26 ก.ค. 2563
432 ครั้ง

สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยแห่งที่ 7 จ.เชียงราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต ให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยแห่งที่ 7 ที่จังหวัดเชียงราย
 
 
วันนี้ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก จังหวัดเชียงราย ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้ จัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ นำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ด้วยทรงห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
 
 
วันนี้ได้มอบอาหารพระราชทาน แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย และที่อำเภอพญาเม็งราย กับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 2 พัน 500 ชุด พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ถึงบ้าน ยังความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ซึ่งการจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยครั้งนี้ ยังได้สนับสนุนผลผลิตการเกษตร ของเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านในชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย เพื่อนำมาประกอบอาหารพระราชทาน จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคมนี้
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ