26 ก.ค. 2563
1,418 ครั้ง

กรมการข้าวจัดประกวดสุดยอดข้าวไทย หวังทวงแชมป์ส่งออกคืนจากเพื่อนบ้าน

กรมการข้าว ตั้งเป้าทวงคืนแชมป์ข้าวไทยทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ จากเวทีการประกวดข้าว ซึ่งไทยและประเทศเพื่อนบ้านต่างขับเคี่ยวกัน โดยล่าสุดมีการประกวดสุดยอดข้าวไทย 5 ประเภท เพื่อปูทางไปสู่การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าว ขณะตัวแทนภาคอุตสาหกรรมส่งออกข้าว สนับสนุนให้พัฒนาพันธุ์ข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งจะเป็นทางรอดของประเทศไทย 
 
 
ผู้ชนะเลิศการประกวดสุดยอดข้าวไทย 5 ประเภท เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก มีตัวอย่างข้าวส่งเข้าประกวด 131 ตัวอย่าง แบ่งการประกวดออกเป็น 5 กลุ่ม คือกลุ่มข้าวหอมมะลิไทย ผู้ชนะเลิศคือนายพศิณ ตรงใจ จาก อ.เมืองสุรินทร์ 
 
 
กลุ่มข้าวหอมไทย ผู้ชนะเลิศคือศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี / กลุ่มข้าวขาวพื้นนุ่ม ผู้ชนะเลิศคือสหกรณ์การเกษตรกรบ้านหม้อ จ.อุตรดิถต์ / กลุ่มข้าวพื้นแข็ง ผู้ชนะเลิศคือบริษัทรวมใจพัฒนาความรู้จำกัด และกลุ่มข้าวเหนียว ผู้ชนะเลิศคือนางทองใส คำเจริญ 
 
 
นี่เป็นปีแรก ที่กรมการข้าวจัดประกวดข้าวของไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อจะคัดเลือกและเฟ้นหาสายพันธ์ข้าวที่ดีที่สุดในประเทศ แล้วนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี เพื่อจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ตอบสนองความต้องการของตลาด และทวงแชมป์ส่งออกข้าวคืนจากประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 
ที่ผ่านมาการประกวดข้าวที่ส่งออกมา มักเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้าข้าว โดยข้าวที่ถูกส่งประกวดอาจไม่ได้เป็นตัวแทน หรือถูกคัดสรรจากพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุด ทำให้ไม่อาจสู้ข้าวจากประเทศอื่นได้ อย่างไรก็ตาม กรมการข้าวมองว่า ข้าวที่ชนะเลิศในไทย อาจไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก การปรับปรุงพันธ์ที่เหมาะสม เป็นที่ต้องการของตลาด และเกษตรกรปลูกได้โดยลงทุนน้อย แต่ได้ผลผลิตมาก จะเป็นทางออกสำคัญของข้าวในอนาคต 
 
 
ขณะที่เวทีเสวนามุมมองการปรับตัวของวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ ในไรซ์เชน หรือห่วงโซ่ของข้าว ซึ่งมีนักวิชาการเกษตร สมาคมชาวนา และผู้ประกอบการทั้งข้าวถุง และสมาคมผู้รวบรวมจำหน่ายเมล็ดพันธ์ มีความเห็นส่วนหนึ่งซึ่งตรงกันว่า วิกฤตโควิดทำให้วิสาหกิจ และกลุ่มเกษตรกร หันมาสนใจการตลาดมากขึ้น นั่นหมายความว่าการผลิตข้าวนับจากนี้จะมองผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเพาะปลูก จึงจะมีโอกาสชิงตำแหน่งแชมป์ข้าวกลับคืนมาได้ 
 
 
การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติครั้งที่ 3/2563 มีหนึ่งข้อมูลที่ถูกนำเสนอโดยพบว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง8 กรกฎาคมที่ผ่านมา อินเดีย ส่งออกข้าวมากเป็นอันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 4.65 ล้านตัน เวียดนาม 4.17 ล้านตัน และไทย 3.15 ล้านตัน ถัดจากนั้นเป็นปากีสถานและสหรัฐ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ