27 ก.ค. 2563
4,046 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน วัดอินทรวิหาร สถานที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ศึกษาเล่าเรียน

เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ พาคุณผู้ชมมาที่ วัดอินทรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงบางขุนพรม กรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานที่นี้สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้พระราชทานที่ดิน เป็นที่ตั้งของครอบครัวชาวเวียงจันทร์ โดยวัดนี้มีมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว แต่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ขึ้นมาใหม่ มีประวัติความเป็นมาหน้าสนใจหลายเรื่อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เพราะว่าท่านเคยบรรพชาเป็นสามเณร และทรงศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่นี้
 
วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เป็นวัดโบราณ เดิมเรียกว่าวัดไร่พริก และวัดบางขุนพรมนอก ตามชื่อของตำบล ซึ่งรัชกาลที่๑ ทรงโปรดให้เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของครอบครัวชาวเวียงจันทร์ ต่อมาได้บูรณปฏิสังขรณ์ ขึ้นมาใหม่ มีพระสงฆ์ชาวเวียงจันทร์ ซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เป็นเจ้าอาวาส สมัยรัชกาลที่๔ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ได้ริเริ่มสร้างหลวงพ่อโต พระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ ปางอุ้มบาตร ห่มจีวรคลุม แต่มาแล้วเสร็จในรัชกาลที่๗ ส่วนชื่อวัดอินทรวิหาร มาเปลี่ยนในสมัยรัชกาลที่๖ เนื่องจากชื่อเดิมไปพ้องกับวัดอินทราราม หรือวัดบางยี่เรือใต้ ที่ฝั่งธนบุรี พระอุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นซุ้ม พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยปูนทราย พระนามว่าหลวงพ่ออินทร์ ผนังภายในเขียนภาพประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) มีเครื่องเบญจรงค์ บรรจุอยู่ในช่องกำแพงแก้ว  บ่อน้ำพระพุทธมนต์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ สร้างขึ้น 
 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีการสร้างอาคารคล้ายเจดีย์ศิลปะไทยประยุกต์ แทนอาคารเดิม นอกจากนี้ยังมีมณฑปรอยพระพุทธบาทจำลอง และหอระฆังที่อยู่คู่วัดมาแต่โบราณ
 
 
สามารถรับชมทางยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/HFqtSfBhalY
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ