27 ก.ค. 2563
1,524 ครั้ง

น่าชื่นชม เยาวชนจิตอาสา จ.สตูล รวมตัวเก็บขยะแหล่งท่องเที่ยว 'สำนึกรักบ้านเกิด'

กลุ่มเยาวชนในพื้นที่อ.ละงู จ.สตูล จัดกิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด “ รักษ์ละงู ครั้งที่ 1” เก็บขยะบริเวณชายหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่หลาย เริ่มปลดล็อคให้มีการท่องเที่ยวได้ ชายหาดปากบาราถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขตฤกษ์ ต่างๆ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานั่งพักผ่อน เล่นน้ำ จับจ่ายซื้อของ บางคนพากันมาเป็นครอบครัว เพื่อนฝูง ทำให้บริเวณลาน 18 ล้านและชายหาดปากบารา ซึ่งมีความยาวหลายกิโล เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว และเพื่อปลุกกระแสให้คนในท้องถิ่นได้มีจิตอาสาในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของจ.สตูล ไม่ทำลายระบบนิเวศ นำสิ่งของที่เป็นขยะมาทิ้ง ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำ กลุ่มเยาวชนโดยเพจที่นี่ละงู ได้รวมตัวกัน จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อดึงเยาวชนนักเรียนนักศึกษามาร่วมกิจกรรมทำความดี เพื่อบ้านเกิด โดยกิจกรรมดังกล่าวมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 100 คน เริ่มเก็บขยะตั้งแต่บริเวณชายหาดหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบารา ไปถึงบริเวณแหลมเต๊ะบัน ระยะทางประมาณ 1 กม. ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว ขวดพลาสติก แก้วและถุงพลาสติก เศษอวน เป็นทั้งขยะที่ถูกน้ำพัดพาเข้ามาและขยะจากฝีมือนักท่องเที่ยว
 
น.ส.วราภรณ์ อ่อนแก้ว แอดมินเพจที่นี่ละงู กล่าวว่า เพจที่นี่ละงู ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ของดีของเด่นในอ.ละงู เป็นการรวมกลุ่มของเยาวชนในพื้นที่ที่ต้องการโปรโมทพื้นที่อ.ละงู โดยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ การเก็บขยะครั้งนี้เกิดจากในช่วงเทศกาลฮารีรายาที่ผ่านมาเราได้ถ่ายรูปหาดปากบารา ปรากฏว่ามีขยะเยอะมาก จึงนัดรวมกลุ่มกันทางเพจ มีน้องๆจากร.ร.พิมานพิทยาสรรค์ ร.ร.กำแพงวิทยา และกลุ่มชมรมรักชาติคลาสสิค ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนในพื้นที่อ.ละงู ติดต่อขอเข้าร่วม โดยไม่นึกว่ามีน้องๆจิตอาสาเข้ามาร่วมกว่า 100 เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะหาดปากบาราเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามให้กลับมาสู่ทะเลบ้านเรา แม้พวกเราชาวจิตอาสารักษ์ละงูจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆแต่เรามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ มีหัวใจแห่งการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาบ้านเกิด
 
 
สามารถรับชมทางยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/02O784uq3io
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ