28 ก.ค. 2563
511 ครั้ง

ประธานองคมนตรี บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
วันนี้เวลา 10 นาฬิกา 55 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
จากนั้น จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 
 
หลังจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ให้ศีลจบแล้ว เจ้าพนักงานศุภรัต อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 69 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ ผู้แทนพระองค์ ไปจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวายที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 
 
เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ผู้แทนพระองค์ถวายสำรับภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ ส่วนสำรับนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคน ตามลำดับ เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ ผู้แทนพระองค์กล่าวคำถวายสังฆทาน และถวายเครื่องสังฆทานพระราชทานแด่สมเด็จพระวันรัต เครื่องสังฆทานนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคน ตามลำดับ แล้วผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน ในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น และยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง ตามที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรตลอดไป"
 
 
และในเวลา 12 นาฬิกา กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด ณ บริเวณสนามหลวง , ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ และลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อเฉลิมเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์จอมทัพไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ