28 ก.ค. 2563
1,043 ครั้ง

คณะองคมนตรี-นายกฯ-ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
 
วันนี้ ที่บริเวณท้องสนามหลวง รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ,สามเณร จากวัดต่างๆ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
 
 
โดยมี คณะองคมนตรี, นายกรัฐมนตรี , คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส, ผู้บัญชาการเหล่าทัพ, ผู้แทนหน่วยราชการ, องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรครั้งนี้เป็นจำนวนมาก - ในการนี้ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และน้อมนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำริ มาเป็นแนวทางสร้างสรรค์ประโยชน์ ต่อประเทศชาติ และประชาชน
 
 
และที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 
 
โดยมีผู้บริหาร แพทย์ พนักงานคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ 3 ประสาน บ , ว , ร ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน ในการเกื้อกูลและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน อันจะยังประโยชน์เพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ