28 ก.ค. 2563
663 ครั้ง

สมาชิกราชสกุล-บุคคลสำคัญ-หน่วยงาน-ประชาชน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมาชิกราชสกุล บุคคลสำคัญ หน่วยงาน และประชาชน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
 
 
วันนี้ ที่อาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์ อาคาร 2 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี,พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ , พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ, ท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม โปรด และให้เชิญแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 
 
และที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง (ทิศตะวันออก) มีบุคคลสำคัญ อาทิ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วย คณะองคมนตรีและภริยา, พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยา และคณะรัฐมนตรี, คณะทูตานุทูต, จุฬาราชมนตรี, ประธานศาลฎีกา, อัยการสูงสุด นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วประเทศ
 
 
ส่วนที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ด้านทิศตะวันตก ในพระบรมมหาราชวัง สมาชิกราชสกุล นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทรงลงพระนาม และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 อาทิ ราชสกุลยุคล , ราชสกุลสวัสดิวัตน์ , ราชสกุลมาลากุล , ราชสกุลเกษมศรี , ราชสกุลเทวกุล , ราชสกุลจิตรพงศ์ , ราชสกุลนวรัตน์ , ราชสกุลบริพัตร , ราชสกุลรัชนี , ราชสกุลศรีธวัช , ราชสกุลปราโมช , ราชสกุลชยางกูร , และราชสกุลสนิทวงศ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 
 
ขณะที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร อธิบดีกรมราชเลขานุการ ในพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
 
 
พร้อมกันนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ ได้มาลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กระทรวง กรม ผู้แทนทางศาสนา หน่วยงานต่างๆ มูลนิธิ สมาคม ชมรม มหาวิทยาลัย และโรงเรียน ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ และสิ่งของ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
 
 
นอกจากนี้ ยังมีประชาชนไปลงนามถวายพระพรชัยมงคล บริเวณเต็นท์หน้าศาลาสหทัยสมาคม โดยมีข้าราชการหน่วยราชการในพระองค์ อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เช่น การตรวจอุณหภูมิ, การลงทะเบียนด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด แอปพลิเคชั่นไทยชนะ หรือการลงชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และการสวมหน้ากากอนามัย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ