28 ก.ค. 2563
1,886 ครั้ง

ไหว้ครูยุค New normal โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร จ.สุพรรณบุรี จัดพิธีแบบถ่ายทอดสด ป้องกันไวรัสโควิด-19

 
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สร้างมิติใหม่ใช้สื่อโซเชียลโชว์พิธีไหว้ครู New normal เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ขณะที่พานดอกไม้ของเด็กนักเรียนชั้น ป.3/3 นั้นมีสีสันแปลกตากว่าพานดอกไม้ห้องอื่นๆ ซึ่งในพานดอกไม้มีรูปของเด็กนักเรียนในห้องทุกคนเสียบไม้ปักมาในพานดอกไม้ด้วย เพื่อเป็นการแทนตัวของนักเรียนเองที่ไม่ได้มาไหว้ครูด้วยตนเอง
 
ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพธะนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะครูจัดพิธีไหว้ครู New normal ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิธีไหว้ครูของนักเรียน โดยได้นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดกิจกรรมไหว้ครูครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และเป็นการรักษาประเพณีการไหว้ครูของโรงเรียนไว้เป็นประจำทุกปี โดยโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลรวมทั้งแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
 
สำหรับรูปแบบพิธีไหว้ครู New normal โรงเรียนได้นำสื่อโซเชียลมาใช้ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ ถือเป็นแห่งแรกในการสร้างมิติใหม่ของโรงเรียนเกือบ 30,000 แห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยตลอดพิธีการไหว้ครู ได้ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยได้แบ่งสถานที่เพื่อใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ที่ห้องประชุมใหญ่จะมีเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูฝ่ายบริหาร วงดนตรีไทย และส่วนที่ 2 จะเป็นห้องเรียนซึ่งมีเกือบ 40 ห้องเรียน นักเรียนจะไม่มานั่งรวมกันจำนวนมากในห้องประชุมเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา แต่จะเปลี่ยนมานั่งทำพิธีในห้องเรียนของตนเอง โดยกำหนดให้แต่ละห้องเรียนส่งตัวแทนจำนวน 2 คน เดินถือพานไหว้ครูนำมามอบให้กับคณะผู้บริหาร
 
โดยปีนี้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ช่วยกันคิดและทำพานดอกไม้เพื่อนำมาไหว้ครูกันหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่ทำเป็นพานดอกไม้ทั่วไป และบายสีแบบไทยๆ อย่างสวยงาม ขณะที่พานดอกไม้ของเด็กนักเรียนชั้น ป.3/3 นั้นมีสีสันแปลกตากว่าพานดอกไม้ห้องอื่นๆ ซึ่งก็เป็นพานดอกไม้ปกติทั่วไป แต่ในพานมีรูปของท่าน ผอ.รูปของครูประจำชั้น และรูปของเด็กนักเรียนในห้องทุกคน เสียบไม้ปักมาในพานดอกไม้ด้วย เพื่อเป็นการแทนตัวของนักเรียนเองที่ไม่ได้มาไหว้ครูด้วยตนเอง เนื่องจากปีนี้นักเรียนไม่สามารถนำพานดอกไม้มาไหว้ครูได้ทุกคน ต้องทำแบบ New normal ป้องกันไวรัสโควิส19 จะมีเพียงตัวแทนแต่ละห้องเรียน เพียงห้องละ 2 คนที่จะได้นำพานดอกไม้มาไหว้ครู เด็กอนุบาลก็จะเป็นพานดินน้ำมัน ปั้นเป็นรูปแบบตามจิตนาการของเด็ก ๆ ขณะที่ท่าน ผอ.กล่าวให้โอวาทนักเรียนเด็กอนุบาลน่าจะตื่นเต้น คงจะตื่นนอนตั้งแต่เช้ามาร่วมพิธีไหว้ครู หรือท่าน ผอ.อาจจะกล่าวให้โอวาทนานไปหน่อย เด็กอนุบาลถึงกับนั่งหลับกันเลย
 
สำหรับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนก็จะทำพิธีไหว้ครูไปพร้อมๆกันด้วย โดยจะมอบดอกไม้ธูปเทียนให้กับครูประจำชั้นของตนเอง ระหว่างการดำเนินพิธีการไหว้ครูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ นักเรียนที่อยู่ตามห้องเรียนต่างๆเกือบ 40 ห้อง ก็จะได้รับชมสัญญาณภาพและเสียง พร้อมกับปฏิบัติขั้นตอนต่างๆของพิธีไหว้ครู ผ่านการถ่ายทอดสดจากช่องทางสื่อโซเชียล คือ Youtube และ Facebook Live ทางหน้าจอโทรทัศน์ LED ขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งไว้ทุกห้องเรียน โดยทางโรงเรียนได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ คณะครู นักเรียน ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อป้องกันไวรัสโควิส19ตามที่ภาครัฐอย่างเคร่งครัด
 
 
สามารถรับชมทางยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Qo0YLTu8ouI
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ