29 ก.ค. 2563
496 ครั้ง

ข้าราชบริพาร ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 
 
วันนี้ ที่อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า หน่วยราชการในพระองค์ และข้าราชบริพารที่ปฏิบัติงานภายในสนามเสือป่า พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 
 
 
โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตที่ได้สำรองไว้ ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยของโรงพยาบาลศิริราชต่อไป นับเป็นการสนองพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมทำความดี เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา มีความเสียสละอุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 
 
และที่ศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ซึ่งจะนำไปเป็นโลหิตสำรอง เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป 
 
 
การบริจาคโลหิตของข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ครั้งนี้ เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ในการเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา ร่วมทำความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน และยังจะช่วยเติมโลหิตในคลังโลหิตสำรอง เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง
 
 
ส่วนที่อาคารสำนักงานฝ่ายเสนาธิการ หน่วยบินเดโชชัย 3 มีข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ และกำลังพลจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำนวน 200 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปสำรอง สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยภายในโรงพยาบาลฯ ซึ่งปัจจุบันยังคงต้องการเลือดสำรองทุกกรุ๊ปเลือด 
 
 
จากการรับบริจาคโลหิตในวันนี้ มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบริจาคโลหิตได้ 411 คน ได้โลหิต จำนวน 1 แสน 8 หมื่น 4 พัน 950 ซีซี ซึ่งหน่วยแพทย์ทั้ง 3 แห่ง จะนำโลหิตสำรองที่ได้ ไปใช้ในการรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตแก่ผู้ป่วย ทั้งเป็นการช่วยเติมโลหิต ในคลังโลหิตสำรอง เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินด้วย 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ