30 ก.ค. 2563
1,344 ครั้ง

อาเซียนจับมือญี่ปุ่น ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19

ขณะที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น จัดประชุมสมัยพิเศษ มีการรับรองแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19
 
 
ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ ว่าด้วยการตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
 
 
โดยที่ประชุมได้ร่วมรับรองแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนดังกล่าวมีเป้าหมาย 3 ข้อ คือ รักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างกัน บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 และ เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ผ่านกิจกรรมต่างๆ กว่า 50 โครงการ เช่น ผลักดันการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ภายในปีนี้ เร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
 
 
ขณะเดียวกันวันนี้มีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นวางแนวทางการจัดตั้งกองทุน FTA" เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
 
 
โดยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทย ได้ทำความตกลงการค้าเสรี 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่ได้ประโยชน์ และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบและยังต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร และ เอสเอ็มอี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ทำการศึกษาแนวทางการดำเนินการกองทุน พร้อมเสนอยกร่างกฎหมายกองทุนเอฟทีเอ ขึ้นมารองรับ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในพฤศจิกายนนี้
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ