30 ก.ค. 2563
351 ครั้ง

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ช่วยเหลือโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
ที่โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ นิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบเงินพระราชทาน ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ หรือ Infusion Pump พระราชทานแก่โรงพยาบาลเบตง และโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา 
 
 
ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก สำหรับใช้ในโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ 
 
 
และที่โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้รับมอบ “เครื่องช่วยหายใจ” และ “เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ” พระราชทาน จากมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี 
 
 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลกะพ้อ , โรงพยาบาลมายอ และโรงพยาบาลยะรัง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และโรคอื่นๆ 
 
 
ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19ฯ จัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดยะลา และในจังหวัดปัตตานี รวม 23 เครื่อง นอกจากจะใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 แล้ว ยังสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆ ได้อีกด้วย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ