31 ก.ค. 2563
446 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว'

'พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว' ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ อาคารหลังนี้เดิมเป็นห้างฯ ของชาวอังกฤษที่เข้ามาทำธุรกิจในสมัย รัชกาลที่ ๕ ก่อสร้างเสร็จ ในสมัยรัชกาลที่ ๖
 
 
 
ห้างยอนแชมป์สันแอนด์ซัน เป็นสาขาของห้างสรรพสินค้าที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงชักชวนให้มาเปิดสาขาในกรุงเทพมหานคร เมื่อคราวเสร็จประพาสยุโรป ปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ และโปรดให้ กรมพระคลังข้างที่ ลงทุนก่อสร้างอาคารเพื่อให้ห้างนี้เช่า
 
 
 
ก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ ๖ และยกเลิกสัญญาเช่าในรัชกาลที่ ๗ จากนั้นกรมโยธาธิการจึงเช่าเป็นที่ทำการต่อมา ก่อนมอบสิทธิ์การเช่าให้แก่สถาบันพระปกเกล้า เพื่อใช้เป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์รัชกาลที่ ๙ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๕
 
 
 
ภายในอาคารชั้นที่๑ จัดแสดงนิทรรศการ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ชั้นที่๒ จัดแสดงพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติของอาคาร ชั้นที่๓ จัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉลองพระองค์ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ การฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี และการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี ๒๔๗๕ 
 
 
 
นอกจากนี้ยังมีศาลาเฉลิมกรุงจำลอง จัดฉายภาพยนตร์ทรงถ่าย ภาพยนตร์ทั่วไป และสารคดีอันทรงคุณค่า ที่หาชมได้ยาก
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ