31 ก.ค. 2563
509 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 14 นาฬิกา 6 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 
จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทรงเปิดและทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่1 ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเพื่อเน้นความต่อเนื่องของการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2560 – 2564 รวมทั้งรายงานการดำเนินงานของเครือข่าย ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน และจังหวัดมหาสารคาม
 
ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมป้องกัยการขาดสารไอโอดีน การเฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์ การรณรงค์การใช้เกลือเสริมไอโอดีนปรุงอาหารทุกมื้อทุกวัน การศึกษาวิจัยเพื่อขจัดการขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย 
 
นอกจานี้ที่ประชุมยังสรุปรายงานการประชุมของปี 2561 โดยการขับเคลื่อนชุมชนหรือหมู่บ้านไอโอดีน ผ่านเกณฑ์ประเมินเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย การใช้เกลือเสริมไอโอดีนยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน และการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มหญิงมีครรภ์ ต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อย ในระยะต่อไปคือการดำเนินการตามยุทธศาสตร์อย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ