01 ส.ค. 2563
259 ครั้ง

ได้ข้อสรุปแล้ว! รื้อ ม.256 เปิดทางตั้ง ส.ส.ร. แก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 
แถลงภายหลังการประชุมว่า ตั้งแต่พิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมา กมธ.มีความเห็นสอดคล้องต้องกันในหลายเรื่อง เพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนมีสิทธิและมีความเป็นเจ้าของมากขึ้นและเมื่อพิจารณาในมาตรา 256 ของรัฐธรรมนูญแล้วเห็นว่า มีประเด็นปัญหาหลายเรื่องที่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงเห็นพ้องว่าควรต้องมีการแก้ไข มาตรา 256 เพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปให้ง่ายขึ้น
 
มาตรา 256 เป็นส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนของเนื้อหารัฐธรรมนูญในปัจจุบัน หากยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดคณะกรรมาธิการเห็นว่าทำให้การแก้ไขในหลายเรื่องลำบากก็คิดว่าควรแก้ไขมาตรานี้ก่อน ซึ่งนับแต่กรรมาธิการพิจารณามา ตั้งแต่มาตราต้นๆ ก็เห็นว่าควรจะแก้ไขทุกหมวดเพื่อให้เกิดการปฏิรูปบ้านเมือง 
 
และมีความเห็นตรงกันว่านอกจากเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมาตรา 256 แล้วหากเป็นไปได้ควรต้องมีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับซึ่งอาจต้องมีการเสนอตั้งส.ส.ร ซึ่งสุดแล้วแต่รัฐบาลที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป หากเป็นไปได้ก็จะใส่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเข้าไปด้วย
 
สำหรับรูปแบบของ ส.ส.ร.นั้น นายโภคินกล่าวว่า ตอนสมัยยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 40 ให้ผู้ที่สนใจสมัครและเลือกเข้ามากันเองแล้วให้รัฐสภาเลือกและรัฐสภาเลือกนักวิชาการมาอีกส่วนหนึ่ง เข้าสู่รัฐสภา แต่ตามร่างที่เสนอคือจะให้สภาเลือกบุคคลมา 200 คนเข้ามาทำงานแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีใครทราบว่าจะเป็นอย่างไร แต่ขอให้เงื่อนไขการแก้ไขเป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรม
 
ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/9AcxEN2fipc
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ