01 ส.ค. 2563
441 ครั้ง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน และประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน และประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส
 
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ความว่า... 
 
 
"ฯพณฯ นายปาทริส ตาลง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน กรุงปอร์โต-โนโว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรของสาธรณรัฐเบนิน " พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ความว่า... 
 
 
"ฯพณฯ นางซีมอเน็ตตา ซอมมารูกา ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส กรุงเบิร์น ในโอกาสวันชาติของสมาพัธรัฐสวิส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสมาพัธรัฐสวิส 
 
 
ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่มั่นคง และความร่วมมืออย่างกว้างขวางในกิจการด้านต่างๆ ให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน ของประชาชนทั้งสองประเทศ" พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ