01 ส.ค. 2563
980 ครั้ง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ 80 ปี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ 80 ปี
 
 
วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 44 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานอาสากาชาดครบ 80 ปี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 
 
โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึก แก่ผู้แทนอาสากาชาด พร้อมรับพระราชทานชุดเยี่ยมบำรุงขวัญ สำหรับนำไปมอบให้กับผู้ป่วยสามัญ และพระภิกษุอาพาธ ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อีกทั้งทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บ จากราชการสนาม ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลตำรวจ และมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รวม 1 พัน 900 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย 
 
 
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติ " สายธารแห่งพระกรุณาธิคุณ" ที่นำเสนอถึงพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงมีต่อผู้เจ็บป่วย โดยทรงพระกรุณารับโครงการ "อาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน" หรือ Home Health Care ไว้ในพระอุปถัมภ์มาตั้งแต่ปี 2537 และทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งด้านสาธารณสุข ด้วยพระวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด
 
 
ในการนี้พระราชทานเงินแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด เพื่อนำไปใช้สอยในกิจการสำนักงานอาสากาชาด
 
 
จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณลานด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ทรงปล่อยขบวนคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ และสืบสานพระปณิธานแห่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 
 
โดยออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วย จำนวน 10 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ มีคณะแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และอาสากาชาด ไปติดตามอาการ สังเกตพัฒนาการของผู้ป่วย พร้อมให้คำแนะนำกับญาติผู้ดูแล ซึ่งการดำเนินงานโครงการเยี่ยมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยถึงบ้าน เป็นโครงการที่สำนักงานอาสากาชาดให้ความสำคัญ และเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนโดยสภากาชาดไทย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ