01 ส.ค. 2563
1,289 ครั้ง

สภาทนายความจ่อฟ้องหน่วยงานรัฐ รับผิดชอบมลพิษจาก 'ภูเขาขยะ' ทำชาวบ้านเดือดร้อนหนัก

มีบ่อขยะขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ นครศรีธรรมราชสร้างผลกระทบต่อชาวบ้านทั้งกลิ่น และน้ำเสียมานานกว่า10ปีโดยไม่ได้รับการแก้ไข คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ จึงรวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องร้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมากกว่า 13 หน่วยงาน ให้เร่งแก้ปัญหา
 
 
บ่อขยะขนาดใหญ่ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช บนพื้นที่ ที่เรียกกันว่าทุ่งท่าลาด แต่แม้ว่าจะอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครก็จริง แต่ขยะที่ถูกขนย้ายมาทิ้งไว้ที่นี่ จะมีทั้งขยะในเขตเทศบาลนคร ราว 140 ตันต่อวัน และขยะที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ รวมกว่า 50 แห่ง ตามที่ลงนามในข้อตกลง หรือ MOUให้นำขยะมาทิ้งหรือกำจัดที่นี่อีกราว 140 ตันต่อวัน รวมทั้งสองแหล่งมากถึง 280 ตันต่อวัน 
 
 
เดิมสถานที่กำจัดขยะที่ทุ่งท่าลาด ถูกออกแบบให้กำจัดขยะแบบฝังกลบ แต่ปริมาณขยะที่มากขึ้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ขยะไม่เพียงแต่ฝังกลบไม่ได้ แต่กลายเป็นภูเขาขยะที่นับวันจะสูงขึ้น
 
 
ขยะที่กำจัดไม่ไหว สร้างมลพิษทางกลิ่นและน้ำเสียมาหลาย 10 ปี แต่ที่รุนแรงครั้งหนึ่ง ก็เมื่อน้ำท่วมใหญ่เดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งพัดพาน้ำเสียและขยะ ชะล้างออกไปกระทบชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมในตำบลนาเคียน และตำบลนาทราย ตอนนี้ที่นาหลายแปลง ทำนาไม่ได้ นับแต่นั้นส่วนแหล่งน้ำ และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ก็ได้รับผลกระทบ
 
 
หลังน้ำท่วมใหญ่ปี 2559 ชาวบ้านร้องเรียนไปหลายหน่วยงานหนึ่งในนั้นคือสภาทนายความ เพื่อขอให้ช่วยฟ้องร้องการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบ /แต่ข้อเท็จจริงคือมีการลงพื้นที่ไป 2 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีการฟ้องร้อง กระทั่งครั้งนี้ ที่มีการตั้งคณะทำงานใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด และก็ยังมีข้อร้องเรียนถึงผลกระทบอยู่
 
 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภาทนายความ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและหาทางบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียน และหนึ่งในนั้นคือการยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องฟ้องร้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้กำหนดมาตรการหยุดผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
 
 
ขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่อย่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยอมรับว่าด้วยเงื่อนไขและปัจจัยหลายอย่างทำให้เกินศักยภาพที่เทศบาลนครจะแก้ปัญหานี้ได้โดยลำพัง และแม้ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเป็นหนึ่งในผู้ถูกฟ้องได้ แต่ก็มีแผนที่จะแก้ปัญหาระยะยาว โดยเฉพาะการสร้างโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ซึ่งมีแผนจะเกิดขึ้นที่นี่ ในอีกไม่ช้า 
 
 
โรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะ เป็นหนึ่งโครงการที่ถูกตั้งเป้าว่าจะนำมาแปลงขยะเป็นพลังงาน และกำจัดขยะได้ แต่โครงการนี้ อยู๋ในขั้นตอนใด และมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ติดตามในวันพรุ่งนี้ 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ