02 ส.ค. 2563
1,419 ครั้ง

มหาดไทยเชิญชวนแต่งกายสีฟ้า ถวายความจงรักภักดีพระพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ พร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.นี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการประสานให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดดำเนินกิจกรรมดังนี้
 
 
1. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ประดับผ้า ระบายสีฟ้าและผ้าระบายสีขาว บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. รวมทั้งตกแต่งซุ้มและประดับไฟบริเวณศาลากลางจังหวัด และถนนสายสำคัญให้สวยงามตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
 
 
2. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล บริเวณศาลากลางจังหวัด โดยประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องราชสักการะ สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.
 
 
พร้อมทั้งเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. บริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักงานและที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงาม
 
 
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ เชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วน และประชาชนร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้าตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค. เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/m4lAQS8Usfo
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ