02 ส.ค. 2563
1,171 ครั้ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสุทธิวราราม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสุทธิวราราม
 
 
วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 50 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดสุทธิวราราม เขตสาทร ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ซึ่งในปี 2537 พระครูสุทธิวราภิวัฒน์ นิ่ม วิธุโร อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ดำริสร้างอุโบสถหลังใหม่ เพื่อทดแทนอุโบสถหลังเก่าที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยจัดสร้างเป็นอุโบสถ 2 ชั้น จตุรมุข ปูด้วยหินอ่อนทั้งหลัง เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์ และสถานที่บำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชน
 
 
วัดสุทธิวราราม เดิมชื่อว่าวัดแค สร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรี เมื่อปี 2314 โดยพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ ต้นตระกูล ณ สงขลา และ พระยานครศรีธรรมราช ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดแค ถูกเรียกว่า วัดลาว เนื่องจากเป็นสถานที่พักอาศัยของชุมชนชาวลาว 
 
 
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริก่อสร้างถนนเจริญกรุงขึ้นในปี 2404 จึงทำให้พื้นที่วัดแยกเป็น 2 ส่วน ปัจจุบัน คือ บริเวณวัดฯ กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ต่อมาท่านผู้หญิงสุทธิ์ ภริยาเจ้าพระยาวิเชียรคีรี เม่น ณ สงขลา ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ลำดับที่ 6 ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ และได้รับพระราชทานนามวัดว่า วัดสุทธิวราราม ตามนามของท่านผู้หญิงสุทธิ์ ปัจจุบัน มีพระสุธีรัตนบัณฑิตเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ และสามเณร จำพรรษา 39 รูป
 
 
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "บ้าน วัด ชุมชน: ถนนเจริญกรุง" ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมา และการสร้างวัดสุทธิวราราม รวมทั้ง ประวัติของถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานคร และเป็นต้นแบบของถนนในประเทศไทย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ