03 ส.ค. 2563
384 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่ง ตอน "พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีคู่พระบารมี"

วันนี้เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง พาคุณผู้ชมมาที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พามาชมเกี่ยวกับพระราชประวัติ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่๗ แห่งราชวงศ์จักรี และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในราชกาลที่๗
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้าย ในในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๓และวิชาทหารปืนใหญ่ม้า จากโรงเรียนนายร้อยทหาร ณ เมืองวูลิช และเข้าประจำการที่เมืองอัลเดอร์ชอต กระทั้งเสด็จนิวัติประเทศไทย เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทรงผนวชในปี ๒๔๖๐ ทรงอภิเษกสมรส กับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัฒน์ ในปี ๒๔๖๑ ต่อมาได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ โรงเรียนเสนาธิการทหาร ประเทศฝรั่งเศส เมื่อรัชกาลที่ ๖ เสด็จสวรรคต บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ และเหล่าเสนาบดีได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นครองราช เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๗ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๘ และทรงสถาปนาพระวรชายา ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานับประการเคียงคู่พระบารมีตลอดรัชกาล
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ