04 ส.ค. 2563
415 ครั้ง

เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พาคุณผู้ชมมาชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ นั้น ทรงครองราชระหว่างวันที่ ๒๔๖๘ - ๒๔๗๗ รวม ระยะเวลา ๙ ปี ถึงแม้ว่ารัชสมัยของพระองค์ท่านจะมีระยะเวลาไม่ยาวนานมากนัก แต่พระองค์ก็ทรงทุ่มเท พระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาประเทศในหลายด้าน
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎรในหัวเมือง รวมทั้งเสด็จไปทรงเจริญราชไมตรี และทอดพระเนตรกิจการในประเทศต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ทรงปรับปรุงสภาองคมนตรี เพื่อเป็นสถาบันการเรียนรู้และทดลองการปกครองในระบอบรัฐสภา ทรงทำนุบำรุงการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทรงยกระดับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สู่ระดับปริญญาตรี และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตครั้งแรกในปี ๒๔๗๓ ทรงเริ่มพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนนายร้อย ทรงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ด้วยการปรับปรุงภาษีอากร และตัดทอนงบประมาณที่ไม่จำเป็น ด้านการคมนาคมเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ทั้งการสร้างทางรถไฟและถนน ทรงปรับปรุงด้านการทหาร ลูกเสือ และทรงวางระบบรากฐานข้าราชการพลเรือน ทรงบูรณปฏิสังขรณ์ พระอารามสำคัญแทนการสร้างวัดขึ้นใหม่ โปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกสยามรัฐ ซึ่งเป็นฉบับพิมพ์อักษรไทยที่สมบูรณ์ โปรดให้จัดการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน และโปรดจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทัณฑสถาน สำหรับพระนคร เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่หลักฐานประวัติศาสตร์ของชาติ
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ