05 ส.ค. 2563
463 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน 'ฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี' ในรัชกาลที่ ๗

พาย้อนอดีตไปเมื่อคราวกรุงเทพมหานคร มีอายุครบ ๑๕๐ ปี ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในครั้งนั้นมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และมีพระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นหลักฐานสำคัญปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน
 
ในโอกาสที่กรุงเทพมหานคร เป็นราชธานีของไทยครบ ๑๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่า สมควรจัดสร้างพระบรมราชานุสรณ์ ที่ระลึกแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร 
 
และเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่อาณาผลประชาราษฎร์ จึงเป็นที่มาของการสร้างปฐมบรมราชานุสรณ์ ประกอบด้วย พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมฝั่งพระนครกับธนบุรี 
 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบพระบรมรูป และศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ขึ้นหุ่นพระบรมรูป เสร็จแล้วส่งไปหล่อที่ยุโรป เป็นพระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนือพระราชบัลลังก์ หล่อด้วยทองสำริด อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งพระนคร
 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมรูป และทรงเปิดป้ายชื่อสะพานพระพุทธยอดฟ้า เมื่อวันที่ ๖ เมษายน  ๒๔๗๕ ซึ่งตรงกับวันที่ระลึกมหาจักรี
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ