28 ส.ค. 2563
1,649 ครั้ง

'COFACT' นวัตกรรมป้องกันเฟคนิวส์ ตรวจสอบก่อนเชื่อ-แชร์ข่าว

จากปัญหาการส่งต่อข้อมูลข่าวสารกันผ่านโลกออนไลน์ ซึ่งมีทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลเท็จ ทำให้ทางกลุ่มโคแฟคได้จัดทำนวัตกรรมชุมชนค้นหาความจริงขึ้น ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมแบ่งปันข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวได้ผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนแชร์ข้อมูล ขณะเดียวกันได้มีการเสวนาสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ตรวจสอบความจริงได้ ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในภาคีเครือข่าย
 
 
ผู้เข้าร่วมงานเสวนาเปิดตัวนวัตกรรม Collaborative fact checking หรือ โคแฟค ทำไมความจริงร่วมจึงสำคัญ จำนวนกว่า 20 คน ได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ แนวทางและมาตรฐานการตรวจสอบข่าวจริงข่าวลวง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ที่เคยพบ หลังปัจจุบันข้อมูลข่าวสารถูกแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 
 
ประชาชนจึงจำเป็นต้องมีทักษะใน 2 ด้านที่สำคัญ คือ 1. ตรรกะความคิดการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าว 2. ทักษะการสะท้อนคิดและเท่าทันตัวเอง เพื่อสร้างความเข้าใจก่อนแชร์ข้อมูล ทั้งข้อเท็จจริงของข่าว และ การดูแลผู้ใกล้ชิดที่อาจได้รับผลกระทบจากข่าวลวง
 
 
กิจกรรมนี้พวกเขาจะได้ใช้แพลตฟอร์มของโคแฟค มาใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อสงสัยที่เขาอยากทราบได้ เพียงกรอก คำ หรือ ข้อความ ก็จะมีหมวดหมู่นั้นขึ้นมา จากนั้นก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลและความเห็นต่างๆ รวมทั้งมีมาตรวัดแสดงระดับความจริงของข้อมูล โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค ระบุว่าการสร้างนวัตกรรมทางสังคมนี้ขึ้นจะช่วยสร้างระบบสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ สู่การเป็นพื้นที่ของความจริงร่วมให้ผู้คนในสังคม
 
 
ขณะที่งานเสวนาได้มีกลุ่มภาคีเครือข่ายจาก สสส. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ธนาคารจิตอาสา มูลนิธิฟรีดิช เนามัน และภาคีเครือข่ายป้องกันและตรวจสอบข่าวลวง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประกาศจุดยืนสร้างการรับรู้ของ FAct Checking หรือ ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนส่งต่อข้อมูล ซึ่งได้มีนายออเดรย์ ถัง รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของไต้หวัน ร่วมให้ความเห็นถึงสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนและรับฟังกันอย่างแท้จริง อันเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย
 
 
ขณะนี้นวัตกรรมโคแฟคก็เปิดให้ประชาชนใช้งานได้แล้วในหมวดสุขภาพเบื้องต้น ก่อนจะปรับหมวดข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม ผู้ที่สนใจก็สามารถร่วมเช็คและแบ่งปันข้อมูลได้ที่ Cofact.org หรือ ไลน์ @Cofact เพื่อร่วมกันค้นหาความจริงและสร้างสุขภาวะทางสังคมที่ดี
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ