09 ก.ย. 2563
706 ครั้ง

What is T Mark? ตราสัญลักษณ์ T Mark อาวุธสำคัญคนทำธุรกิจส่งออก

              การทำธุรกิจส่งออกในปัจจุบันดูจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้ประกอบการไทยมากขึ้น หลายธุรกิจเริ่มขยายตลาดจากในประเทศสู่ตลาดต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ตามมาคือการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ นำมาสู่การสร้างสรรค์แบรนด์ไทยคุณภาพ ซึ่งเราจะเห็นว่าผู้ประกอบการไทยหลายเจ้าเริ่มมีความเข้าใจในการสร้างแบรนด์และเริ่มผลิตสินค้าไทยออกมาให้ได้เห็นทั้งในและต่างประเทศ  แต่การเพิ่มขึ้นของสินค้าในภาวะที่มีการแข่งขันทางการค้าสูงและการขยายตลาดสู่สากลให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการและแบรนด์ไทย ยังต้องอาศัยมาตรฐานที่น่าเชื่อถือ เพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้สินค้าได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ตราสัญลักษณ์ T Mark จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยติดปีกให้สินค้าไทยไปได้ไกลในตลาดสากล 
 
T Mark คืออะไร
           Thailand Trust Mark (T Mark) เป็นตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพมาตรฐานสากลสำหรับสินค้าและบริการของไทย สร้างความน่าเชื่อถือ ภายใต้แนวคิด “Trusted Quality” ให้ทั่วโลกไว้วางใจในสินค้าและบริการครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ 1. มีมาตรฐานสินค้าเชื่อถือได้ 2. ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (Fair labor) 3. มีมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) โดยรับรองบริษัทที่ผลิตสินค้าและบริการของไทยใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
1. อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 2. อุตสาหกรรมหนัก 3. อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 4. อุตสาหกรรมแฟชั่น  5. อุตสาหกรรมอื่น ๆ 6. ธุรกิจรักษาพยาบาล 7. ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพและ 8. ธุรกิจบริการการศึกษา นานาชาติ
 
นอกจากนี้ T Mark ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย เมื่อไรก็ตามที่ได้เห็นสัญลักษณ์นี้ ผู้บริโภคจะมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดที่ประเทศไทยนำเสนอให้
 
อยากได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark ต้องทำอย่างไร 
 
           สำหรับขั้นตอนการสมัครขอรับตราสัญลักษณ์ T Mark ทำได้ง่าย ๆ 4 ขั้นตอน
 
1 สมัครสมาชิกผ่านช่องทางออนไลน์ http://thailandtrustmark.com/apply/ สำหรับสมัครสมาชิกใหม่  ต้องลงทะเบียนข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที
2 กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งในส่วนข้อมูลพื้นฐานของบริษัทรวมถึงข้อมูลสินค้าและบริการ
3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกดยืนยัน หลังจากนั้นระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันการทำรายการโดยสถานะจะ “เปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล”
4 รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตามรอบการสมัคร โดยสถานะจะเปลี่ยนเป็นรอการเข้ารอบประชุม หากพิจารณาผ่านเกณฑ์ ท่านจะได้รับอนุมัติให้ใช้ตรา T Mark
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandtrustmark.com/uploads/file/temp-TTM2015-application3-r.pdf
 
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก T Mark 
 
1 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งช่วยให้สินค้าและบริการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เพิ่มศักยภาพการส่งออก 
2 ช่วยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านตราสัญลักษณ์ T Mark โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและสินค้าผ่านสื่อต่าง ๆ ของกรมฯ เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า 
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ ทั้งกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ เช่น งานแสดงสินค้าคณะผู้แทนการค้า ฯลฯ
4 ช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการส่งออก เพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายกระจายสินค้า/โครงการพันธมิตรคู่กระจายสินค้าในต่างประเทศ
                จะเห็นได้ว่าตราสัญลักษณ์ T Mark เป็นอาวุธที่สำคัญที่จะช่วยผลักดัน พัฒนา ยกระดับผู้ประการไทย ให้ผลิตสินค้าที่มีศักยภาพทัดเทียม และขยายตลาดสู่สากลได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตราสัญลักษณ์  T Mark สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandtrustmark.com/
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ