14 ก.ย. 2563
5,223 ครั้ง

ธุรกิจโรงแรมเจ๊งระนาว 'สมาคมโรงแรมไทย' เผยเลิกจ้างแล้ว 1 ล้านคน ออกแถลงขอรัฐบาลช่วย

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ธุรกิจโรงแรมเลิกจ้างไปแล้วประมาณ 1 ล้านคน หากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไทยไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ถึงกลางปี 2564 โรงแรมต้องเลิกจ้าง ปิดกิจการและขายกิจการจำนวนมาก เพราะเงินทุนหมุนเวียนหมด
 
 
แม้รัฐบาลจะมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างชัดเจน สมาคมโรงแรมจึงออกแถลงการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ด้วยการออกมาตรการทางการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง ค่าจ้างงาน ค่าสาธารณูปโภค รักษาการจ้างงาน
 
 
โดยให้กระทรวงการคลัง ตั้งกองทุนเปิด เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 100,000 ล้านบาท โดยเข้าร่วมทุนในส่วนทุน หรือซื้อหนี้ของแต่ละกิจการระยะเวลา 7 ปี และเปิดสิทธิรับซื้อคืนได้ในผลตอบแทน 1% ต่อปีของกองทุน 
 
 
รวมถึงขอให้ช่วยโรงแรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยขอให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2% พร้อมทั้งพักการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2-3 ปี และขอวงเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยให้อนุมัติปล่อยสินเชื่อเพิ่ม 20% จากวงเงินกู้เดิม ในอัตราดอกเบี้ย 2% ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2-3 ปี
 
 
เมื่อครบกำหนดชำระให้แปลงเป็นสินเชื่อระยะยาว ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระกับธนาคารพาณิชย์ หากมีหลักประกันไม่พอ ขอให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน 100%
 
 
นอกจากนี้ ขอให้เปิดประเทศเพื่อรับชาวต่างชาติเฉพาะกลุ่มมากขึ้น อาทิ กลุ่มเกษียณ ที่สามารถพำนักในไทยได้ 1-2 ปี กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนต่างชาติ ที่มีกิจกรรมเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย ให้นักธุรกิจและนักลงทุนที่ต้องการเดินทางมาประชุม หรือเจรจาธุรกิจระยะสั้นน้อยกว่า 14 วัน สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยมีผลตรวจปลอดโควิด-19 ก่อนเข้าไทย
 
 
และให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากประเทศหรือเมืองที่ได้มีการควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้เป็นอย่างดี เช่น ไต้หวัน เวียดนาม ลาว กัมพูชา และในพื้นที่บางส่วนของจีน เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยวดังกล่าวจะต้องเข้าสู่การกักกันตัว ตามนโยบายการกักกันตัวที่เหมาะสมของไทย
 
 
รวมถึงให้เร่งการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ขยายเวลาโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวฤดูกาลท่องเที่ยว โดยปรับเงื่อนไขของโครงการ เพิ่มเงินสนับสนุนของรัฐบาลสำหรับค่าห้องพัก โรงแรม และสนับสนุนค่าใช้จ่าย เปิดโอกาสให้ต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่มีวีซ่าให้พำนักอยู่ในประเทศไทยระยะยาว สามารถจองห้องพักผ่านโครงการนี้ได้ รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในโรงแรม 
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/iNUJbdwrFG8
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ