16 ก.ย. 2563
1,996 ครั้ง

ไฟเขียวเปิดรับ นทท.พิเศษกักตัว ก่อนอยู่ยาวในไทย สร้างรายได้เข้าประเทศ

ครม.เห็นชอบ เปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ สเปเชี่ยล ทัวร์ริส วีซ่า Special Tourist VISA (STV) เพื่อนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย เริ่ม ต.ค.นี้ กำหนดการเดินทางเข้ามาสัปดาห์ละ 1-3 เที่ยวบิน โดยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 100 - 300 คน สูงสุดเดือนละ 1,200 คน คาดสร้างรายได้เข้าประเทศเดือนละ 1,000 ล้านบาท หรือปีละ 1.2 หมื่นล้านบาท โดยคนที่เข้ามาต้องผ่านการตรวจสอบปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขไทย

 

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องอยู่ยาว (Long Stay) ตั้งแต่ 90-270 วัน ภายในประเทศไทย ยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน 14 วัน (ALSQ) มีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) ภายในประเทศไทย

 

หรือหลักฐานสำเนาโฉนดห้องชุดของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลต่างด้าวหรือบุคคลในครอบครัวของบุคคลต่างด้าว หลักฐานการเช่าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมหรือบ้านพัก หลักฐานการชำระเงินดาวน์ของบุคคลต่างด้าวในการซื้อหรือเช่า ที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่บุคคลต่างด้าวสามารถซื้อได้ตามกฎหมาย

 

สำหรับแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษนี้ เพื่อต้องการนำนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม

 

ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ไม่สามารถเดินทางได้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

 

แต่เนื่องจากประเทศไทย สามารถบริหารจัดการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จนได้รับการจัดอันดับประเทศที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับ 1 ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้คนต่างด้าวที่เรียกว่ากลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากทุกประเทศทั่วโลก มีความต้องการเดินทางเข้ามาพร้อมครอบครัวเพื่อมาพำนักระยะยาว (Long Stay) ภายในประเทศไทย

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/FgRSiEU0qEw

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ