23 ก.ย. 2563
2,440 ครั้ง

โดนแน่! ขายของออนไลน์ไม่แจ้งราคา ราชกิจจาฯ ประกาศ โทษปรับสูงสุด 1 หมื่น!

กรณีขายของออนไลน์แล้ว ไม่โพสต์บอกราคา และให้ส่งข้อความในอินบ็อกซ์ถามราคา ล่าสุด ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2563 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์
 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป (19 ก.ย. 2563) 
 
อธิบายง่ายๆ ให้เข้าใจเป็นข้อๆ คือ
 
1.ร้านค้าจะต้องแสดงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ชัดเจน นั่นก็คือ (1.)ราคา (2.)รายละเอียดสินค้า และต้องแสดงให้ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้ง่ายๆ
 
2.ในส่วนที่ต้องแสดงราคา จะต้องมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้
 
3.กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้านค้าออนไลน์จะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคา
 
กรมการค้าภายใน ระบุว่า กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ ไม่แจ้งราคาผ่านช่องทางที่จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ไลน์ และเว็บไซต์ แต่จะให้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามราคาแทนนั้น จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 
ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับร้อยละ 25 ของค่าปรับ เช่น หากโทษปรับ 10,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 2,500 บาท ซึ่งหลักฐานที่ต้องเตรียมนั้น ได้แก่ ข้อความที่พูดคุยกัน, การแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับ
 
เพิ่มเติม : ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน เคยออกประกาศเรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ โดยกำหนดให้สินค้าออนไลน์และออฟไลน์ต้องติดป้ายแสดงราคาด้วย จากเดิมที่เน้นเฉพาะสินค้าในระบบออฟไลน์หรือร้านค้าทั่วไปอย่างเดียว
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/bHqXSTOsC8s
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ