24 ก.ย. 2563
1,825 ครั้ง

ข่าวดี! ก.แรงงานเพิ่มสิทธิ์ โครงการจ้างเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิม. 6 เผยขั้นตอนสมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก

ข่าวดีสำหรับเด็กจบใหม่ ที่รัฐบาลมีนโยบายจ้างงานเด็กจบใหม่ 260,000 อัตรา ซึ่งผมเคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปแล้วนั้น 
 
ล่าสุดมีความคืบหน้าออกมาแล้วครับ โดยวันที่ 23 ก.ย. 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจ้างงานเด็กจบใหม่ ที่รัฐบาลช่วยเอกชน สนับสนุนค่าจ้าง 50% จากหลักเกณฑ์เดิมที่ช่วยเหลือผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี, ปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง),  และ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) แต่ได้มีการพิจารณาให้เพิ่มวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 8,690 บาท รัฐช่วยอุดหนุนค่าจ้างครึ่งหนึ่งเป็นเงิน 4,345 บาท เพื่อการดูแลผู้ว่างงานอย่างครอบคลุมทั่วถึง 
 
โดยนายจ้างและสถานประกอบการที่ต้องการร่วมโครงการ
1.จะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม 
2.ไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ
3.ทำสัญญาจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่เข้าทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือหากผู้จบการศึกษาใหม่ลาออกในระหว่างโครงการ สถานประกอบการสามารถหาผู้จบการศึกษาใหม่ทดแทนได้
 
 โดยคนที่สามารถสมัครได้นั้น จะต้องเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อน อายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือ พ.ศ. 2563
 
ส่วนวิธีการเข้าร่วมโครงการก็แสนง่าย เพราะคุณสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้ชี้แจงการเข้าร่วมโครงการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 
1. การลงทะเบียน นักศึกษาจบใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมแนบ Transcript ในส่วนของนายจ้างและสถานประกอบการ เข้าลงทะเบียนในระบบ Co-payment แจ้งตำแหน่งงานว่างและจำนวนลูกจ้างที่ต้องการรับเข้าทำงาน
 2. การตรวจสอบเอกสารข้อมูลเข้าร่วมโครงการ ระบบจะทำการตรวจสอบ Transcript ของผู้สมัคร และสถานประกอบการนั้นๆ ว่าอยู่ในระบบของสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ หากตรงตามเงื่อนไขจึงอนุมัติเข้าร่วมโครงการ
3. การ Matching งาน สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการเมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อทั้ง 2 ฝ่ายตกลงจ้างงานกันแล้ว ให้ดาวน์โหลดสัญญาจ้างเพื่อลงลายมือชื่อร่วมกัน และอัปโหลดสัญญาจ้างเข้าระบบอีกครั้ง
4. เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้าง หากถูกต้องจึงอนุมัติผลการจ้างงานเป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 ไปถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564
 
ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WP1lymNZF0M
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ