12 ก.ค. 2557
5,841 ครั้ง

คสช.วอนสังคมสร้างความปรองดอง พร้อมเปิด9ยุทธศาสตร์ สร้าง12ค่านิยมหลักให้คนไทย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ได้กล่าวผ่านรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ระบุรัฐธรรมนูญชั่วคราวโดยคสช.จะมีไม่เกิน 50 มาตรา เพื่อให้รัฐบาลที่จะได้มีการจัดตั้งขึ้นมาภายในเดือน ก.ย.2557 ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาบ้านเมืองให้ได้ตามความคาดหวังของประชาชน

 

พร้อมทั้งกล่าวถึงกระบวนการคัดสรรสมาชิกสภาปฏิรูปในระยะที่2 โดยจะมีกระบวนการคัดสรรที่กำหนดไว้แต่เดิมประมาณ 11 กลุ่ม น่าจะประมาณ 550 คน และจังหวัดต่างๆคัดตัวแทนมาจังหวัดละ 5 คน เลือกให้เหลือจังหวัดละ 1 คน ก็จะเหลือ 76 คน รวมกับกลุ่มปฏิรูป 550คน จากนั้นก็จะคัดสรรให้เหลือไม่เกิน250คน และแบ่งลงกลุ่มต่างๆให้ได้ทั้ง11กลุ่ม พร้อมเปิดวิสัยทัศน์ 9 ยุทธศาสตร์ ขอพัฒนาคนสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ข้อ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ พอเพียง

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ