23 ก.ย. 2556
2,317 ครั้ง

กทค.เคาะลำดับการประมูลปะเภทช่องทีวีดิจิตอล

กทค. เคาะประมูลทีวีดิจิตอล ช่องรายการทั่วไปแบบ HD เป็นลำดับแรก ตามด้วยช่องทั่วไปแบบSD,ช่องข่าวและช่องเด็ก  ช่องรายการละ 1 วัน รวม 4 วันต่อเนื่องกัน ส่วนแนวทางการจัดลำดับประมูลก่อนหลังตามมูลค่าคลื่นความถี่ที่มากกว่าก่อน ซึ่งจะเป็นการสะท้อนความต้องการที่แท้จริงได้ดีกว่า และป้องกันการประมูลช่องรายการเผื่อ

 

กทค. ระบุว่า ยังไม่กำหนดวันประมูลที่แน่นอน ทั้งนี้จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ให้ผู้เจ้าประมูลทราบล่วงหน้าก่อนการประมูล 15 วัน คาดว่าจะเป็นช่วงกลาง ธ.ค.- กลาง ม.ค.57

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ