15 ก.ค. 2557
26,751 ครั้ง

คสช.ออกคำสั่ง ฉ.87-89 ปฏิรูปตำรวจแห่งชาติ

คสช. ออกคำสั่งฉบับที่ 87 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติ่มผู้รักษาการตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ขณะฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ ส่วนฉบับที่ 89/2557 เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 

 

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ