07 ต.ค. 2563
1,937 ครั้ง

เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน เปิดประวัติ 'สะพานปีกุน' สถานที่สำคัญของชาติ

สะพานปีกุน หรือสะพานหมู สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 ทรงบริจาคพระราชทรัพย์สร้าง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษาครบ 4 รอบ ในพ.ศ.2454
 
 
ตัวสะพานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ราวสะพานเป็นท่อนเหล็กกลมคั่นด้วยเสาคอนกรีตเป็นระยะ เสาที่เชิงสะพานทั้ง 2 เป็นคอนกรีตเซาะร่อง หัวเสาเป็นรูปถ้วยประดับช่อมาลา มีวงรูปไข่ 4 วง ทุกเสา มีความหมายคือ ต้นเสาหมายถึงเทียนประทีปพระชันษา วงรูปไข่ 4 วง หมายถึง พระชนมพรรษาครบ 4 รอบ บันไดขึ้นลง 2 ฝั่ง รูปครึ่งวง 6 ขั้น
 
 
คนทั่วไปเรียกสะพานนี้ว่า สะพานหมู ด้วยมีรูปอนุสาวรีย์หมูแยู่ใกล้เชิงสะพานฝั่งตะวันตก ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พระยาพิพัฒน์โกษา และ พระยาราชสงคราม ร่วมกันสร้างถวาย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อมีพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา เป็นรูปหมูสัญลักษณ์ปีพระราชสมภพของพระองค์ และเป็นอนุสาวรีย์สหชาติของทั้ง 3 พระองค์ ซึ่งเกิดปีกุนทั้งหมด อยูบนเขาหินจำลอง มีท่อน้ำเป็นอุทกทานแก่ประชาชน
 
 
กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนสะพานปีกุนเป็นสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อปี พ.ศ.2518
 
 
ชมผ่านยูทูบที่นี่ : https://youtu.be/nVgF2KYQVsA
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ