16 ก.ค. 2557
1,391 ครั้ง

ปลัด กต. ทำความเข้าใจหอการค้าตปท. ระบุ คสช. ได้รับคำชม

ปลัด กต. ทำความเข้าใจหอการค้าตปท. ระบุ คสช. ได้รับคำชมหลังเข้าจัดระเบียบในด้านต่างๆ ขณะประธานหอการค้าตปท. ระบุกังวลประเด็นการนำไทยกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ