09 ต.ค. 2563
2,355 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน ประวัติความเป็น ของ 'ท่าเตียน'

'ท่าเตียน' มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ บ้างก็บอกว่าเคยเป็นโรงเรือรบหลวงของสมัยกรุงธนบุรี เคยเป็นที่ตั้งวังเจ้านายสมัยรัชกาลที่ ๑ อย่างไรก็ตาม 'ท่าเตียน' ยังคงเป็นท่าเรือโดยสาร และขนส่งสินค้าที่สำคัญตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  
 
 
'ท่าเตียน' ตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง เป็นตลาดใหญ่ที่สุดในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีพื้นที่ครอบคลุมถึงปากคลองคูเมืองเดิม หรือตลาดปากคลอง ซึ่งต่อมาเรียกกันว่า 'ปากคลองตลาด' บริเวณนี้เป็นที่ ที่บรรดาสินค้าจากหัวเมือง รวมไปถึงสินค้าที่บรรทุกเรือสำเภามาจากเมืองจีน จะต้องมาขนถ่ายกันที่ตลาดนี้
 
 
แม้ว่าในสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ มรการตัดถนน ใช้รถยนต์ รถรางเข้ามาแทนที่การคมนาคมทางน้ำ มีการพัฒนาตึกแถวตามแบบตะวันตก ตลาดน้ำกลายเป็นตลาดบก แต่ท่าเตียนก็ยังคง เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าตลอดมา
 
 
ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ตั้งโรงเรือรบหลวงขนาดใหญ่ ๘ หลัง ที่ห้ามปลูกสร้างบ้านเรือน เพื่อป้องกันอัคคีภัย ทำให้มีที่ว่างเป็นบริเวณกว้าง 
 
 
ครั้งหนึ่งรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โปรดให้ย้ายโรงเก็บเรือ แล้วสร้างเป็นวังเจ้านายแทน ต่อมาเกิดเพลิงไหม้วังจนเตียนโล่งไปถึงท่าวัดโพธิ์ จึงถูกเรียกว่า 'ท่าเตียน' อีกข้อสันนิษฐานหนึ่ง คือออกเสียงเพี้ยนมาจาก 'ฮาเตียน' ชื่อเมืองในเวียดนาม เนื่องจากบริเวณนี้ เคยมาชาวญวนอาศัยอยู่
 
 
แต่เรื่องท่าเตียนที่นิยมเล่ากันอย่างสนุก คือนิยายเรื่อง ยักษ์วัดแจ้ง หรือวัดอรุณ ยกทัพข้ามไปปราบยักษ์วัดโพธิ์ จนกระทั่งบริเวณที่รบกัน ราบพนาสูญ กลายเป็นท่าเตียน
 
 
 
รับชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : youtu.be/v15p5EbWFZY
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ