16 ก.ค. 2557
5,953 ครั้ง

จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด...ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้

สภากาชาดไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเที่ยวงาน “จุฬา ฯ อาสาช่วยกาชาด...ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้” ซึ่งเป็นการจำลองงานกาชาดมาตั้งไว้ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของงานกาชาดและติดตามงานจุฬา ฯ วิชาการได้เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ชม และชิมอาหารจากร้านดังต่าง ๆ มากมาย ทั้งร้านส่วนพระองค์ ร้านของเหล่ากาชาดจังหวัด ร้านจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กิจกรรมสอยดาวชิงรางวัล ฯลฯ โดยรายได้จากการจัดงานจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านวิชาการ CU Open House เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมสำนักงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย เช่น พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย สถานเสาวภา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นต้น ตลอดจนมีการจัดประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วย

งาน “จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด...ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้”  จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.redcross.or.th และ www.chula.ac.th โทรศัพท์ 0 2218 3364-5  และที่ ศูนย์บริการข้อมูลสภากาชาดไทย 1664 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ