12 ต.ค. 2563
658 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรค์ ขยันยิ่ง ตอน รำลึกพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชกาลที่ ๙

วันนี้ ( 12 ต.ค. 63 ) เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษน้อมรำลึกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี การเสด็จสวรรคต เราจะพาย้อนกลับไปชมภาพบรรยากาศพระราชกรณียกิจสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๙ 
 
 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณิยกิจนานับประการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงอาณาประชาราษฎรตลอดรัชสมัย จากการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรที่ต้องเผชิญปัญหาการทำกิน และการดำรงชีพ จึงมีพระราชดำริแก้ไข้ปัญหาความเดือดร้อน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ
 
 
 
โครงการแรกได้แก่ ถนนพระราชทาน สายหัวหิน - ห้วยมงคล ในปี ๒๔๙๕ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร บริเวณห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ส่วนโครงการชลประทานแห่งแรก ได้แก่การสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการบริหารจัดการน้ำ ครอบคลุมปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเน่าเสีย และน้ำเค็มทั้งระบบ การสร้างเขื่อน การทำฝนเทียม  กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น 
 
 
ขณะที่โครงการพัฒนาด้านการเกษตรครบวงจรโครงการแรก ได้แก่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้เกิดเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนา รวม ๖ แห่ง ทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต อย่างมั่นคงยั่งยืน 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ