13 ต.ค. 2563
1,320 ครั้ง

กกต.เคาะเลือกตั้ง อบจ. 20 ธ.ค. เปิดรับสมัคร 2-6 พ.ย.

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ ที่ประชุมมีมติกำหนดวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. 76 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 380คน เป็นวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
 
 
โดยในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ จะเป็นวันที่ กกต. จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะส่งผลให้ นายก อบจ. และ สมาชิก อบจ. ที่รักษาการอยู่ พ้นจากตำแหน่งทันที และกำหนดรับสมัครเลือกตั้งในระหว่าง 2 -6 พฤศจิกายน 2563
 
 
อย่างไรก็ตามการที่ กกต. ต้องรอ ประกาศ อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งกระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับสำนักงาน กกต. จะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต. ให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันอังคารที่ 20-21 ตุลาคม 2563
 
 
จากนั้นเมื่อ กกต. ประกาศ กำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ต่อไป ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ กกต. ประกาศ คือ 26 ตุลาคม เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
 
ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/xCSHMNSyzgo
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ