14 ต.ค. 2563
645 ครั้ง

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรค์ ขยันยิ่ง ตอน พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 4

พิธีเจริญจิตภาวนาในเวลา 15.52 น. ซึ่งเป็นเวลาสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559
 
 
พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ เป็นพิธีถวายสักการะอันทรงเกียรติ โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นนับตั้งแต่เสด็จสวรรคตครบรอบ 1 ปี และจัดต่อเนื่องมาจนปัจจุบันเป็นปีที่ 4 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล
 
 
นอกจากนี้ ยังมีปาฐกถา ทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาฯ มูลนิธิชัยพัฒนา และยังมีนิทรรศการอันทรงคุณค่า จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญและพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ รวมทั้งหุ่นจำลองวิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายภาพ และรถจีป ที่เป็นสัญลักษณ์ในการทรงงาน ที่สำคัญปีนี้มีพระบรมรูปครึ่งพระองค์ ในพระอิริยาบถทรงงาน สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะ ที่ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ราษฎร อันเชิญมาเพื่อให้สักการะเป็นครั้งแรก
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ