17 ก.ค. 2557
18,585 ครั้ง

อธิบดีกรมสรรพากรแจงการจัดเก็บภาษีใหม่หลังประกาศคสช.

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงกรณีที่ คสช.ออกประกาศฉบับฉบับที่ 92 เรื่องลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม นั้น ส่งผลให้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในช่วง 1 ปีนี้  ยังคงอยู่ที่ 7% ตามเดิม เนื่องจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.3% ยังไม่รวมภาษีท้องถิ่นอีก 0.7% หากรวมกันจะทำให้ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 7% ตามที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 

โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ภาษีมูลค่าเพิ่มจะปรับขึ้นอยู่ในอัตรา 10% ตามเพดานสูงสุดที่มีอยู่เดิมตามกฎหมาย เนื่องจากอัตรา 9% ยังต้องรวมกับภาษีท้องถิ่นอีก 1% ด้วย

 

ซึ่งจะส่งผลให้กรมสรรพากรมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 7 หมื่นล้านบาทต่อ 1% หรือคิดเป็นเงินรวม 2.1 แสนล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ หากจะมีการปรับลดอัตราภาษีลงมา ก็สามารถพิจารณาได้เป็นปีๆ ไป ตามความเหมาะสม

 

ข้อมูลดังกล่าวดูตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ประกอบกับพระราชบัญญัติรายได้เทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2535 เป็นต้นไป มอบให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแทนราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ

 

ดังนั้น กรมสรรพากรจึงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 6.3 บวกกับภาษีที่ต้องจัดสรรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นอีกในอัตรา 1 ใน 9 ของอัตราภาษีที่จัดเก็บ รวมเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นร้อยละ 7.0

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ